OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Uslovi korišćenja Vebsajta


 

Hvala što ste posetili naš vebsajt.

U cilju pružanja informacija o kompaniji ICI d.o.o. i njenim proizvodima i uslugama napravljen je ovaj vebsajt od strane ICI d.o.o. u čijem se vlasništvu i nalazi.

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog vebsajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Činom pristupa i korišćenjem ovog vebsajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite vebsajt.

Vlasništvo sadržaja

Vebsajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalim na ovom vebsajtu („Sadržaj“) su imovina ICI d.o.o. ili su na vebsajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. ICI d.o.o. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Reprodukcija ili korišćenje celokupnog ili dela sadržaja u bilo kom obliku zabranjeno je osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne daje se nikakva dozvola za reprodukciju ili korišćenje sadržaja za ostale svrhe osim uobičajenog pregleda web stranice.

Ako reprodukujete delove sadržaja u lične, nekomercijalne svrhe morate navesti ICI d.o.o. kao izvor istog uključujući upućivanje na ovu stranicu (http://www.ici.co.rs) i napomenu o autorskim pravima “© 2014 ICI d.o.o.” u reprodukciji.

Privatnost

ICI d.o.o prikuplja lične informacije samo kada ih posetilac dobrovoljno daje. Takve informacije uključuju ime i Vašu e-mail adresu, i koristiće se isključivo u svrhu za koju su date osim ako ste izričito dogovorili drukčije. Na ovaj način prikupljene informacije smatraju se poverljivim i neće se prodati, ustupiti niti na drugi način deliti s trećim stranama.

Ograničenje odgovornosti

Iako je dužna pažnja posvećena tome da se osigura da sadržaj vebsajta bude potpun, tačan i ažuriran, ipak može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na vebsajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, ICI d.o.o.  se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom vebsajtu, niti garantuje da će ovaj vebsajt  funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je kompatibilan sa vašim računarom, hardverom ili softverom. 

Informacije, saveti i mišljenja izražani na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Vebsajt koristite na sopstveni rizik. ICI d.o.o., partneri, zaposleni ili rukovodilac, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Vebsajt sadrži linkove drugih sajtova čiji vlasnik nije ICI d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija.

ICI d.o.o. ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.  Uspostavljanje veze sa takvim sajtovima preko linka na našem Vebsajtu, činite na sopstveni rizik i odgovornost, i bez saglasnosti ICI d.o.o.

Izmena Pravnog obaveštenja
ICI d.o.o. može u svakom trenutku revidirati ove uslove upotrebe tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa  trenutnim uslovima upotrebe.