OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

ABC Kompresori

    

  • Bezuljni visoko pritisni kompresori
  • Bezuljninisko pritisni kompresori
  • Klipni kompresori

Od svog osnivanja 1943 godine, fokus ABC-a je oduvek usmeren na proizvodnju pouzdanih kompresora.

Nudi širok spektar reciprocitetnih kompresora i pruža prilagođena rešenja koja pokrivaju osim vazduha i brojne industrijske gasove.

ABC je pionir među dobavljačima kompresora prilagođenih za rad u proizvodnji PET ambalaže i to od kada se ova grana industrije razvila u ranim 1980-tim.

Instalirano je više od 2500 kompresorskih pakovanja u 110 zemalja.

Pouzdan proizvod za neprekidan i dugotrajan rad.

POUZDANOST VAN GRANICA

ABC kompresori su dizajnirani da rade 24/365. Imaju izuzetno dug radni vek.

ABC je svetski lider za klipne reciprocitetne kompresore, kao i pionir i dalje prva opcija u PET industriji.

U ponudi su gotova ali i prilagođena rešenja kompresora za svakog kupca.

ABC je lider na tržištu u energetskoj efikasnosti u kWh/Nm3. Kompresori ostvaraju uštedu od 15 % u energiji, a ugradnjom dodatnih sistema mogu ostvariti uštedu i do 50 % energije, što je od velikog značaja s obzirom na to da energetski troškovi čine 80 % ukupnih troškova kompresora tokom radnog veka.

Konstrukciono rešenje horizontalno postavljenih cilindara dvostrukog dejstva i niska brzina klipa smanjuje vibracije, buku i habanje ključnih delova.

ABC nudi:                       

  • širok spektar reciprocitetnih kompresora do 1200 kW i 150 bara.
  • pruža prilagođena rešenja koja pokrivaju osim vazduha i brojne industrijske gasove
  • Konstrukciju sa do 6 horizontalno naspramno postavljenih cilindara: nema vibracija niti zahteva za specijalnim nosećim temeljima
  • Šestostepenu, četvorostepenu ili trostepenu kompresiju
  • Daljinski nadzor i kontrolu
  • Celokupan sklop kompresora čine: kompresor, motor, električni orman, rezervoar za vazduh i rashladni sušač
  • Opciono, uz ugovor o održavanju produžetak garancije do 5 godina

OPSEG PROIZVODA

H serija

ABC-X serija

Najzahtevniji radni uslovi u različitim primenama: od snabdevanjamotora i gasnih turbina za kogeneraciju do proizvodnje vazduha visokog pritiska za duvanje PET ambalaže, uključujući i sektore petrohemije, otpadnih voda ili industrijskih gasova.

Rešenja kompresovanog vazduha za različite sektore: transport agregata, pomorstvo i industriju uopšte.

Reciprocitetni kompresori horizontalnog tipa sa naspramno postavljenim cilindrima jednostrukog ili dvostrukog dejstva sa ukrsnom glavom, sa opsegom snage do 1200 kW i 150 bara.

Kompresori jednostrukog dejstva do 4 cilindra sa ili bez podmazivanja, radne snage 1-100 CV i kompresije vazduha do 15 bara (30 bara za brodske motore).

 

PRIMENA u industriji

     

PET ambalaža //obnavljanje co2

 PETROHEMIJA

OTPADNE VODE I BIOGAS

     

PRIRODNI GASOVI I KOGENERACIJA

INDUSTRIJSKI GASOVI

OSTALE PRIMENE