OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

ZAMENA I SANACIJA KLIPOVA I KLIPNIH MOTKI

Kada se redovnom servisom utvrdi da je klipna motka oštećena, pristupa se defeketaži u cilju utvrđivanja mogućnosti sanacije.

Tom prilikom, se vrši provera radijalnog bacanja, dimenzija i stepena oštećenja površine. Ukoliko je moguće, klipna motka se sanira postupkom metalizacije nanošenjem tvrde prevlake u zavisnosti od uslova rada zaptivnog pakovanja. Zatim sledi mašinska obrada brušenjem i poliranjem.

U zavisnosti od procene, reparacija klipova može uključiti mašinsku obradu žlebova, navarivanje. Ceo proces se završava ponovnim sklapanjem I instaliranjem klipnih prstenova, jahača .