ici logo dodatak (2)

SANACIJA NAPRSLIH KUĆIŠTA I CILINDARA

 

ICI mobilni servis uspešno vrši sanacije naprslih kušišta i cilindara korišćenjem METALOCK postupka.

Vađenjem kućišta bloka iz kompresora, omogućeno je da ono može biti očišćeno, produvano, očišćeno od ulja i ispitano da li ima naprslina ili drugih oštećenja. Zaptivne površine se takođe čiste i ispituju. Svi vijci se uklanjaju i proveravaju kako bi se utvrdilo da li je potrebna njihova zamena. Nove košuljice cilindra se umeću pod presu, razbušuju ili se metalni blokovi razbušuju i honuju.