OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

METALIZACIJA- USLUGE REVITALIZACIJE ISTROŠENIH I KORODINARNIH DELOVA

  

 

   

 • Proces nanošenja prevlaka raspršavanjem na pohabana mesta od: metala, legura, intermetalnih karbida, keramike, kermeta i plastičnih masa na osnovni materijal.
 • Postupak se sprovodi najpouzdanijim uređajima i materijalima, po proizvođačkoj specifikaciji.
 • Metalizaciju vrši obučeno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom.
 • Dajemo garanciju na sve izvedene radove.
  

PRIMENA U INDUSTRIJI

 • Termoelektrane  - rukavci vratila, polu-osovine, osovine, klipnjače, kućišta ležajeva, delovi reduktora, delovi pumpi, delovi elektromotora
 • Petrohemijska industrija–Klipne motke, vratila pumpi
 • Industrija čelika
 • Rudarska i građevinska mehanizacija, transportna sredstva –vratila reduktora
 • Pomorska i brodska plovila- glavni osovinski vod
 • Tekstilna i štamparska industrija – keramički elementi
 • Hemijska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Cementna industrija
 • Industrija gumeOTKRIJTE PREDNOSTI METALIZACIJE

 • Brzo i lokalno nanošenje prevlake radi vraćanja pohabane dimenzije,
 • Usporavanje budućeg habanja,
 • Sprečavanje korozije,
 • Smanjenje provođenja toplote kod termalnih barijera,
 • Mogućnost nanošenja na metale i nemetale,
 • Sloj ne zahteva održavanje,
 • Produženje  životnog veka,
 • Ušteda u odnosu na novi deo,
 • Pouzdana i kvalitetna rešenja,
 • Garancija.

 

POSTUPAK METALIZACIJE

 • Hladna metalizacija žicom ili prahom – niske temperature rada (u poređenju sa zavarivanjem) znače proces bez krivljenja osnovnog materijala (npr. vratila) ili metalurškog osiromašenja osnovnog materijala. Postupak karakteriše nulto rastvaranje osnovnog materijala kao rezultat mehaničkog vezivanja, mogućnost nanošenja tankih prevlaka, visoka efikasnost u prekrivanju velikih površina u poređenju sa zavarivanjem.
 • Topla metalizacija – primena u uslovima velikog habanja. Postupak se ogleda u prodiranju prevlake u osnovni materijal procesom difuzije na višim temperaturama.

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Sanacija lokalnog oštećenja na yankee cilindru u fabrici hartije

 
Protivteg
 
Rukavci vratila