OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

 

USLUGE REPARATURE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA

 

   
 • Identifikacija i rešenje problema
 • Reparature vrhunskim kompozitnim materijalima omogućavaju saniranje pukotina, prskotina, intenzivnog habanja, abrazije, korozije, hemijski agresivnih sredina, mikro i makro poroznosti, lunkera i grešaka obrade, kao i zaptivanje i vezivanje raznorodnih materijala
 • Upotreba DIAMANT proizvoda – materijala na bazi sivog liva i čelika, aluminijuma, bronze, gume, keramike, mesinga, alatnih kliznih smola(na DIAMANT staviti hiperlink za kompozitne materijale)
 • Višedecenijsko iskustvo, iza koga stoji iskustvo održavalaca Nemačke industrije kroz pet generacija
 • Garancija na sve izvedene radove
 • Obuka vašeg osoblja

PRIMENA U INDUSTRIJI

 •  Kućišta pumpi i ventilatora, blokovi motora, cevovodi za gasove, vodu, paru i ulje, zasuni, turbine, radna kola, rezervoari, sudovi, hladnjaci, silosi, porozni varovi, klizne staze alatnih mašina, drobilice, ventili, kranovi, karburatori, itd.
 •  Livnice
 •  Rudarstvo i energetika
 •  Pomorska i brodska plovila
 • Mašinska industrija
 • Čelične konstrukcije i mostovi
 • Premazi
 

PREDNOSTI

 • Ušteda i do 70 %
 • Skraćeno vreme zastoja
 • Mogućnost reparacije bez demontaže
 • Smanjenje škarta
 

PRIMERI IZ PRAKSE

 

U Rafineriji nafte Pančevo izvršena je popravka rezervoara za kerozin bez pražnjenja sa MM  (Rapid). Potrebno vreme za reparaturu je 1 h.

 
1. Reparatura rezervoara iz kojih ističe fluid bez pražnjenja
 
 
 
2. Reparatura prskotina korodiranog rezervoara za skladištenje fluida
Risevi na rezervoarima su zatvoreni UltraMetal Stahl P.
 
3. Zaptivanje korodiranih zavarenih šavova na suvo

Očišćeni i ispeskirani zavareni šavovi su impregnirani Dichtol-om koji penetrira u porozni var, a nakon sušenja se nanosi završni sloj UltraMetal Stahl-om.

Ovim se dobija dugotrajna antikorozivna zaštita, otpornost na hemikalije i temperaturne cikluse između -30 i +60oC.

 
 
 
4. Reparatura kućišta i rotora pumpi

Obnavljanje pohabanih površina kućišta i rotora pumpi se vrši vrlo efikasno materijalom UM Ceram i to pastoznim za veća oštećenja nastala usled kavitacije i fluidnim za dobijanje glatke površine.

Za ekstremna habanja se koristi materijal ProCeramic. To je najnoviji kompozitni materijal koji u sebi sadrži keramičke kuglice koje obezbeđuju dugotrajnu otpornost na abrazivno i erozivno habanje.
   

Pohabanost kućišta pumpe

 

Reparatura rotora i kućišta pumpe za otpadne vode

 
   
 Popravka kompletne vakum pumpe  

Reparatura kućišta pumpe za šljunak

 
5. Reparatura cevovoda

Cev za transport benzina je reparirana sa MM St. Cev prečnika 80 mm je imala koroziju na donjoj strani. Dubina defekta je bila 4-10 mm. Sušenje je ubrzano mobilnim grejačem na oko 50oC.

 
 
     
6. Reparatura i dugotrajna zaštita rezervoara za skladištenje agresivnih materijala

Posle reparature korodiranih delova spoljašnjost rezervoara se presvlači sa RepaCoat CR-om. On je specijalno razvijen za velike rezervoare koji zahtevaju fleksibilnu prevlaku zbog cikličnih, mehaničkih i temperaturnih opterećenja kojima je rezervoar izložen.

Za unutrašnjost rezervoara, pogotovo za teške korozije, razvijen je materijal RepaCoat CH, koji pruža zaštitu od različitih agresivnih hemikalija, a može se koristiti i za prekrivanje velikih površina u vidu spreja.

 
 
 
7. Reparatura pohabanih sedišta ležaja na kućištu

Sedišta ležaja se vrlo efikasno mogu vratiti na meru sa MM St materijalom. Razlikujemo tri tipa nanošenja materija:

Nanošenje pastoznog materijala i modelovanje putem ležaja
 
 

 Injektiranje fluidnog materijala u zazor između kućišta i ležaja

    Nanošenje materijala i mašinska obrada na meru