OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

KOMPRESORSKE STANICE

Pouzdana, trajna i ekonomična rešenja za potrošnju vazduha

 
     
     

 
   
 • Analiza i sagledavanje stvarnih i potencijalnih potreba za količinama i kvalitetom komprimovanog vazduha.
 • Definisanje veličine kompresorske stanice sa tipom kompresora, max pritiskom i protokom vazduha.
 • Izbor opreme kompresorske stanice: kompresora, sušača, filtera, odvajača kondenzata i prerade kondenzata.
 • Izbor elemenata pneumatskog sistema: rezervoara komprimovanog vazduha, cevovoda, itd.
 • Definisanje optimalnih radnih uslova u objektu kompresorske stanice : hlađenje kompresora, montaža kompresora,ventilacija kompresorske stanice, lay-out kompresorske stanice, itd.
 • Regeneracija otpadne toplote, iskorišćenje odvedene toplote za grejanje prostorija.
 • Econtrol - upravljački sistem kompresorske stanice –izveštavanje o korišćenju i mogućnosti ušteda energije, maksimalna pouzdanost.
 • Precizna uputstva za održavanje opreme.
 • Ovlašćeni servis opreme sa originalnim rezevnim delovima.
 • Reparacija i revitalizacijapostojećih sistema.
 • Inženjeri i tehničari sa dugogodišnjim iskustvom.
 • Pružamu tehničku podršku i dajemo garanciju na sve izvedene radove.
 

Da li ste znali da je energija komprimovanog vazduha najčešće korišćena energija posle električne energije?

Komprimovani vazduh je važan izvor energije i danas je prisutan u svim granama industrije i trgovine. Da bi se obezbedilo optimalno korišćenje komprimovanog vazduha, on mora biti čist, suv, a u nekim specijalnim slučajevima i bez primesa ulja. Iz tog razloga veoma je bitno na koji je način proizveden vazduh koji koristite.

Kompresori su „srce“ svakog sistema koji koristi komprimovani vazduh i neophodno je da su stručno optimizovani prema vašim potrebama i pouzdani u radu.

Optimalna pneumatska instalacija je ona koja ima najniže troškove instaliranja, korišćenja i održavanja.

Naši kompresori, oprema i stručna podrška obezbeđuju upravo takve rezultate.

 

PRIMENA U INDUSTRIJI

 • Prehrambena industrija–fabrike vode, sokova, pivare, mlekare, vinarije, itd.
 • Farmaceutska industrija
 • Energetika
 • Petrohemija
 

NUDIMO VAM:

 • Projektovanje, isporuka i ugradnja kompresorskih stanica: izrada projekta, isporuka opreme i materijala, montaža, ispitivanje, puštanje sistema u rad, probni rad i obuka. Da bi oprema za pneumatske sisteme radila efikasno, precizno i trajno, neophodno je da bude kvalitetno odabrana, ugrađena i puštena u rad. Svaki sistem daje svoj maksimum ukoliko ga koriste obučeni korisnici i ukoliko se pravilno održava.
 • Rekonstrukciju, revitalizaciju i reparaciju postojećih kompresorskih stanica: izrada projekta, isporuka opreme i materijala, demontaža i montaža, ispitivanje, puštanje sistema u rad, probni rad i obuka. Rekonstrukcijom se produžava životni vek postrojenja, poboljšavaju se tehničke karakteristike a održavanje olakšava.
 • Usluge konsaltinga.
 • Servis: redovno održavanje i remont (defektaža, adekvatna tehnička rešenja, izrada tehničke dokumentacije, obezbeđeni delovi, izvođenje radova, itd).