ici logo dodatak (2)

PRIRUBNIČKE ZAPTIVKE

 


ICI d.o.o. je ovlašćeni zastupnik GAMBIT materijala za zaptivanje.

 

Prirubničke zaptivke se postavljaju između dve prirubnice, kako bi obezbedile veću površinu zaptivanja. 
Prave se u različitim veličinama.
Dele se prema unutrašnjem i spoljašnjem prečniku, kao i prema vrsti materijala od koga su izrađene.
U ponudi imamo meke prirubničke zaptivke (klingerite, ploče, trake, itd), polumetalne i metalne prirubničke zaptivke.

 

MEKE PRIRUBNIČKE ZAPTIVKE

 

 

Klingerit


* GAMBIT AF 1000, AF 400, AF Oil, AF 300, AF Universal, AF 202, AF 153

Zaptivne ploče populano zvane u Srbiji "klingeriti" po nazivu čuvenog proizvođača Klinger. Proizvode se presovanjem kompozitnih aramidnih vlakana i posebnih mineralnih vlaknima a zatim im se dodaje elastomer NBR.

Imaju široku primenu kao statički zaptivači najčešće na prirubničkim spojevima. Koriste se u svim industrijama.

U zavisnosti od razmere procenta aramidnih vlakana, mineralnih vlaka i elastomera postoje različiti modeli za različite primene.

 

     
 

Grafitni klingerit


* GAMBIT AF 200G, PARO-GAMBIT

Grafitni klingerit je ploča proizvedena presovanjem smeše koju čine kompozitna aramidna vlakana, mineralna vlakana, velika količina grafitne granulacije i elastomera. Kao takva manje je popularna u svetu trgovine klingerita a veoma cenjena kod proizvođača klingerita.

Ovakva zaptivna ploča ima primenu kod povišenih radnih temperatura i gde se zahteva sigurniji rad a gde ne mogu da izdrže zaptivne ploče koje su proizvedene presovanjem smeše kompozitnih vlakana bez velike količine grafitne granulacije. Ovde se ne misli na zaptivne ploče premazane grafitnim mazivom, koje ima za svrhu da se ploča ne lepi na prirubnicu.

 

     
     
 

Hemijski otporan klingerit


* GAMBIT AF Chemacid

Zaptivna ploča proizvedena presovanjem kompozitnih aramidnih vlakana, mineralnih vlakana, a kao elastomer stavlja se kiselo otporna guma (acid-proof).

Ovakva ploča napravljena je za aplikacije gde se zahteva veća otpornost kod kiselih i baznih fluida.

 

     
     
 

Ploča od ekspandiranog grafita

 

 

 

 

 

     
     
 

Ploča od ekspandiranog PTFE

 

 

 

 

 

     
     
 
Ploča od biaksialnog PTFE

 

 

 

 

 

     
     
 

Traka od ekspandiranog PTFE

 

 

 

 

     
     
 

Lepenka staklena 700°C

 

 

 

 

 

     
 

Lepenka keramička 1110°C

 

 

 

 

 

     
     

POLUMETALNE PRIRUBNIČKE ZAPTIVKE

     
 
Spirometalni zaptivači

 

 

 

 

 

     
 
Zaptivači u metalnoj košuljici

 

 

 

 

 

     

METALNE PRIRUBNIČKE ZAPTIVKE

     
 
Metalni zaptivni prstenovi