OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

KOMPEZATORI

 

Kompenzatori su višeslojno fleksibilni kompenzacijski elementi otporni na povišene temperature i agresivne medije.
Koriste se za povezivanje vazdušnih i transportnih kanala cevovoda i filtracijskih kanala.
Primenjuju se u industriji cementa, termoelektranama, toplanama, topionicama, železarama,  u brodogradnji i  hemijskoj industriji.

 

Tekstilni kompenzatori

 

  

 

     
     
 

Metalni kompenzatori

 

 

 

 

     

 

ZAPTIVANJE